Reglement

• Deelname aan de Westernielandrun 2016 is alleen mogelijk als de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld (voor 5 of 10 km) volledig is voldaan.

• Inschrijven voor de 5 km kost € 4,-, voor de 10 km € 6,-, de kinderloop is gratis.

• Deelnemers aan de kinderloop krijgen organisatie, de route, verkeersregeling, drinken, een versnapering en een leuke herinnering.

• Deelnemers aan de 5 en 10 km krijgen kleedgelegenheid, organisatie, de route, EHBO, verkeersregeling, drinken, fruit en versnapering en een origineel Westernielandrun-shirt.

• De gewenste maat van het t-shirt wordt door de deelnemer zelf bepaald met behulp van de aanwezige passhirts en ingevuld op het inschrijfformulier. Wijzigingen, reclames en ruilingen zijn niet mogelijk.

• Vanaf wee weken na de Westernielandrun kunnen de shirts worden afgehaald bij adressen die op de facebookpagina en de website van Westernielandrun vermeld worden.

• Deelnemers nemen deel aan de Westernielandrun voor eigen risico. De organisatie van de Westernielandrun is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer of anderszins.

• De deelnemer verleent door deelname bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de Westernielandrun gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar en/of herkenbaar is.